Convocatoria asemblea xeral ordinaria 27 marzo

Na Casa do Deporte de Vigo

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

          O presidente da Federación Galega de Motociclismo, D. José Canda Rodríguez, convoca a tódolos membros da Asemblea Xeral da Federación para a celebración de reunión ORDINARIA que terá lugar o día 27 de marzo do 2021, ás 10:30 h. en primeira convocatoria ou ás 11:00 h. en segunda, na Casa do Deporte en Vigo – r/ Fotógrafo Luis Ksado, nº 17 (Vigo) -, coa seguinte Orde do día:

  1. 1.  Lectura e aprobación do Acta anterior.
  2. 2.  Memoria Anual.
  3. 3.  Informe Económico Exercicio 2020.
  4. 4.  Orzamentos para o ano 2021.
  5. 5.  Regulamentos 2021.
  6. 6.  Calendarios Campionatos Galegos 2021.
  7. 7.  Rogos e preguntas.

          As propostas para esta Asemblea deberán ser recibidas na Federación Galega de Motociclismo antes do día 24 de marzo do 2021, debidamente documentadas e razoadas.

Pola seguridade de todos, debido á situación especial deribada do Covid19, rógase traian a documentación que van recibir por correo-e revisada para pasar a súa votación o mais rápido posible e acortar o tempo de duración da asamblea.

          Para asistir á Asemblea será preciso acreditación de membro da mesma.