Tratamento de datos de cliente

Clausula informativa:

Responsable: Identidad: FEDERACION GALEGA DE MOTOCICLISMO – NIF: G36651065  Dir. postal: r/ FOTOGRAFO LUIS KSADO Nº17 OFICINA 14 36209 VIGO Teléfono: 986224549   Correo elect: info@fgmoto.org

“No nome da empresa tratamola información facilitada co fin de prestarlles o servizo solicitado, realizala facturación da mesma. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se a FEDERACIÓN GALEGA DE MOTOCICLISMO está tratando os seus datos persoais, ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificalos datos inexactos ou solicitar a supresión cando os datos xa non sexan necesarios”.

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FEDERACION GALLEGA DE MOTOCICLISMO estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.