Accidentes deportivos (de 4 a 6 anos e maiores 16 anos)

Protocolo actuación accidente deportivo (maiores 16 anos)

Parte accidentes para pilotos maiores de 16 anos e menores de 6

Póliza seguro – LLOYD’S (de 4 a 6 anos e maiores de 16 anos)

Centros concertados, só acudir a un centro despois de chamar a aseguradora e abrir parte.

Accidentes deportivos Alv-Xuv-Cad – XOGADE (6 a 15 anos)

Protocolo seguro accidentes deportivos – XOGADE (6 a 15 anos)

Póliza Xogade