Suspensión convocatoria asamblea xeral ordinaria

A causa das restriccións á mobilidade publicadas no DOG 19 xaneiro

O presidente da Federación Galega de Motociclismo, D. José Canda Rodríguez, unha vez coñecidas as restriccións de mobilidade e reunión publicadas no DOG 19/01/2021 a causa do Covid19:

SUSPENDE A CONVOCATORIA da Asemblea Xeral Ordinaria da Federación prevista para  o día 23 de xaneiro do 2021, ás 10:30 h. en primeira convocatoria ou ás 11:00 h. en segunda, na Casa do Deporte en Vigo – r/ Fotógrafo Luis Ksado, nº 17 (Vigo) .

Cando a situación o permita convocarase de novo nos prazos e termos establecidos.