Protocolo seguridade volta a competición tralo COVID19

Aprobado por comisión delegada 23 xuño 2020

Na volta a competición a SXD exixe ter aprobado un protocolo de actuación. Este protocolo inclue as situacións potencias de risco mais comúns nas competicións, asi como medidas para evitalas. Os organizadores deberán ter un protocolo propio adaptado as peculiaridades da proba e do lugar onde se realice.

No arquivo que se achega a noticia, pódese descargar o protocolo.