Novo protocolo de seguro para os pilotos de 6 a 15 anos

O día 16 de outubro 2020 o protocolo de accidentes deportivos cambia

1COMUNICARNo 91 737 28 18 ou www.depor-xogade.comPrecisará o Identificador que está no carné de Xogade
2Nuns minutos recibirán unha chamada indicando o centro médico no que autorizan a asistencia. (Recibirán un SMS ou correo electrónico co número de expediente e un código de acceso á plataforma de seguimento www.depor-xogade.com)
3ACUDIRao centro médico indicado pola mútua.
4Deberán ENVIARa autorización da xestión de datos dos titores legais e todos os informes médicos (tamén o de ALTA) á aseguradora. Teñen 2 vías:Correo: gestionxogade@canalsalud24.com Plataforma: www.depor-xogade.com