Regulamento Electoral

Regulamento electoral FGM 2022

Convocatoria e Calendario

Convocatoria asemblea xeral extraordinaria

Convocatoria e calendario electoral

Documentación voto por correo

Solicitud voto por correo clubes

Certificado representación de clubes

Solicitud voto por correo deportistas

Solicitud voto por correo deportistas DAN

Solicitud voto por correo cargos oficiales