Aberto prazo solicitude deportista galego alto nivel

CONVOCATORIA XUÑO 2020

Dende a Secretaría xeral para o Deporte recordamos que +se inicia un novo prazo (xuño) para poder solicitar o recoñecemento de DEPORTISTA GALEGO DE ALTO NIVEL (DGAN).
O pasado mércores 23 de maio de 2018 foi publicada no Diario oficial de Galicia, DOG, a Resolución do 14 de maio de 2018, da Secretaría xeral para o Deporte, pola que se aproba o
modelo de solicitude para o recoñecemento da cualificación de deportista galego de alto nivel.
As solicitudes presentarse preferentemente de forma telemática
Agradecemos que colaboredes cos solicitantes facilitándolles o antes posible o anexo II
No caso de solicitar o recoñecemento de xeito presencial os interesados deberán aportar o ANEXO I. (solicitude) cuberto e asinado polo solicitante ou polo seu titor se é menor de idade e o ANEXO II, (Certificación dos datos da federación deportiva)
Lembrade que para gardar os datos nos arquivos pdf editables debedes imprimir o documento (pódese imprimir en pdf para asinar posteriormente de xeito electrónico)