logodeporte galego
  • 09/04/2014

  CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS DA SXD

  RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2014, da Secretaría Xeral para o Deporte,
  pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións,
  en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos....

   

  http://deporte.xunta.es/index.php?idMenu=67&int1=2130&idIdioma=2

  RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2014, da Secretaría Xeral para o Deporte,

  pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións,
  en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades
  anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o
  desenvolvemento de actividades deportivas, e pola que se procede á súa
  convocatoria.
  O Estatuto de autonomía de Galicia, aprobado pola Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril,
  recolle no seu artigo 27.22º a competencia da Comunidade Autónoma de Galicia en materia
  da promoción do deporte en réxime de exclusividade. En virtude desta competencia,
  a Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, establece que a Administración autonómica
  promoverá o deporte de competición, así como tamén a competencia desta para
  a concesión de subvencións ás asociacións deportivas de Galicia (artigos 4.g) e 5.1.e),
  respectivamente).
  Pola súa banda, a disposición transitoria terceira do Decreto 234/2012, do 5 de decembro,
  polo que se establecen os órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia
  da Xunta de Galicia, posto en relación co Decreto 325/2009, do 18 de xuño, polo
  que se fixa a estrutura orgánica dos órganos superiores dependentes da Presidencia da
  Xunta de Galicia, atribúelle á Secretaría Xeral para o Deporte as competencias da Comunidade
  Autónoma en materia de deportes.

  Descargar fichero
 • Zona Privada

  Realiza tus trámites de manera rápida y cómoda mediante la nueva Zona Privada, totalmente compatible con tablets y smartphones.

  Acceder

Patrocinadores